NCUE - 教務處 -- 【教學資源組公告】公告105學年度博士班招生考試口試時間表
:::

教務處項目

 

:::
【教學資源組公告】公告105學年度博士班招生考試口試時間表

1.本校交通資訊及位置圖校區平面圖

2.依簡章規定於10556公布口試時間及地點。

3.以下連結至各招生系所網站,請自行點選參閱:

輔導諮商

育研究所

育研

數學

業教育

財務

英語

地理

工程

電機工程

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 gotop